powierzchnia, do której odnoszone są dane przestrzenne, na którą redukowane są pomiary i na której wykonywane są obliczenia.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com