według norm ISO 19100, spójny zbiór powierzchni dowiązanych jedna do drugiej poprzez współdzielone krzywe graniczne.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com