polski
English
polski
powierzchnia składana
English
composite surface
według norm ISO 19100, spójny zbiór powierzchni dowiązanych jedna do drugiej poprzez współdzielone krzywe graniczne.