polski
English
polski
powtarzalność
English
repeatability
wzajemna bliskość (mała rozbieżność) wyników operacji wykonywanych w jednakowych warunkach.