wzajemna bliskość (mała rozbieżność) wyników operacji wykonywanych w jednakowych warunkach.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com