zespół norm prawnych regulujących stosunki majątkowe między równorzędnymi podmiotami prawa oraz niektóre stosunki osobiste.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com