polski
English
polski
prawo cywilne
English
civil law
zespół norm prawnych regulujących stosunki majątkowe między równorzędnymi podmiotami prawa oraz niektóre stosunki osobiste.