polski
English
polski
prezentacja
English
portrayal
według norm ISO 19100, przedstawienie informacji ludziom.