prosta stanowiąca przecięcie płaszczyzny epipolarnej (patrz: płaszczyzna epipolarna) i płaszczyzny zdjęcia fotogrametrycznego.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com