zbiór semantycznych (patrz: semantyka) (znaczeniowych) i syntaktycznych (składniowych) reguł, które określają zachowanie się bytu informatycznego (systemu (patrz: system), komponentu (patrz: komponent) itp.) we współdziałaniu z innym bytem informatycznym.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com