polski
English
polski
protokół transferu
English
transfer protocol
według norm ISO 19100, ogólny zbiór reguł służących do definiowania interakcji zachodzących między rozproszonymi systemami.