polski
English
polski
przedsięwzięcie
English
project
wyodrębnione, planowane zadanie, np. z zakresu systemów informacji przestrzennej, o określonych celach, warunkach wykonania oraz przeznaczonych środkach.

Porównaj projekt (patrz: projekt)