polski
English
polski
przedsięwzięcie pilotażowe
English
pilot project
przedsięwzięcie (patrz: przedsięwzięcie) mające na celu praktyczne sprawdzenie i udoskonalenie systemu, metody lub procesu.