polski
English
polski
przenośność programu
English
portability
możliwość wykonywania programu przez różne rodzaje systemów komputerowych.