przetworzenie znanych wartości pewnych atrybutów pikseli danego rastra na wartości odpowiadające pikselom nowego rastra.

Patrz również próbkowanie (patrz: próbkowanie).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com