polski
English
polski
przestrzenny
English
spatial
dotyczący przestrzeni, odnoszący się do wymiarów i położenia.