w układzie współrzędnych geograficznych geodezyjnych (patrz: współrzędne geograficzne geodezyjne), linia na elipsoidzie odniesienia odpowiadająca ustalonej wartości szerokości geodezyjnej B = const.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com