stan, w którym na określonym obszarze istnieje równowaga we wzajemnym oddziaływaniu:
a) człowieka,
b) składników przyrody żywej oraz
c) układu warunków siedliskowych tworzonych przez składniki przyrody nieożywionej.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com