baza danych, w której dane są uporządkowane i zorganizowane w postaci relacji (patrz: relacja).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com