w grafice komputerowej, przekształcenie w obraz danych określających geometrię, barwę, teksturę, oświetlenie i inne charakterystyki wizualizowanych obiektów.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com