polski
English
polski
reprezentacja rastrowa
English
raster representation
reprezentacja, w której stosowane są dane rastrowe (patrz: dane rastrowe).