reprezentacja, w której stosowane są dane rastrowe (patrz: dane rastrowe).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com