polski
English
polski
rozpoznanie geoprzestrzenne
English
geospatial intelligence (geoint)
wykrywanie i rozpoznawanie działalności ludzkiej na powierzchni Ziemi dokonywane na podstawie analizy informacji geoprzestrzennej w połączeniu z informacją uzyskiwaną za pomocą różnego rodzaju sensorów satelitarnych i lotniczych, stosowane głównie do celów militarnych.

JG

Luty 2018