(akronim DCP)

1. Technologia umożliwiająca dostęp do fizycznie rozproszonych informacji i usług, a w rezultacie umożliwiająca ich eksploatację.

2. Zbiór komponentów programowych, które wspomagają interoperacyjność i transparentność pomiędzy wieloma niejednorodnymi komputerami połączonymi w sieć przy pomocy różnych sieciowych konfiguracji.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com