polski
English
polski
rozrzut
English
dispersion
występowanie różnic w położeniu lub wartościach, np. zmiennej losowej.