w geomatyce – znaczenie przypisywane danym w zakresie informacji geoprzestrzennej.
Dotyczy to także określania związków znaczeniowych pomiędzy klasami obiektów będących składnikami różnych modeli ogólnych.

Patrz także: semantyka (patrz: semantyka)

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com