standard typu CAD (patrz: CAD) wprowadzony przez Intergraph (patrz: Intergraph Corporation).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com