stosunek między odległością na mapie i w terenie.

Zbiór danych przestrzennych nie ma skali, ponieważ użytkownik może wybrać dowolną skalę dla jego wizualizacji. Dla ułatwienia wyboru w opisie zbioru podaje się pewną informację o skali, wiążącą się np. ze skalą mapy źródłowej, jeśli zbiór powstał przez jej digitalizację.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com