© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

według norm ISO 19100, skala będąca podstawą pomiaru tylko względnego położenia elementu.