polski
English
polski
skalowalność
English
scalability
zdolność sprzętu i oprogramowania do obsługi wzrastającej liczby użytkowników.