dokument lub zbiór dokumentów zawierających uzgodnioną wśród członków OGC specyfikację niezależną od technologii informatycznych, która określa podstawowe zasady budowy programowych interfejsów aplikacji (API) (patrz: Programowy Interfejs Aplikacji (API)) i rozwój związanej z nimi technologii opartej na obiektowości.

Specyfikacja taka opisuje środowisko aplikacyjne pozwalające na interoperacyjne (patrz: interoperacyjność) przetwarzanie geoinformacji (patrz: geoinformacja) i opracowywanie standardowych zbiorów danych geoprzestrzennych.
Specyfikacja abstrakcyjna OGC jest częścią większego zbioru dokumentów o nazwie specyfikacje OGC, w skład których wchodzą także specyfikacje implementacyjne OGC (patrz: specyfikacja implementacyjna OGC).

Abstrakcyjna specyfikacja OGC określa w sposób niezależny i ogólny schematy pojęciowe, interfejsy i protokóły przeznaczone do przetwarzania geoinformacji i stanowi przez to podstawę dla opracowywania specyfikacji implementacyjnych OGC.

Synonim: specyfikacja abstrakcyjna OpenGIS

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com