dokument zawierający kompletny zestaw wskazówek z zakresy inżynierii oprogramowania, dzięki którym dowolne dwie niezależne programowe implementacje oparte na tych wskazówkach mogą ze sobą w pełni współdziałać – spełniają wymagania interoperacyjności.

Porównaj: specyfikacja implementacyjna OGC (patrz: specyfikacja implementacyjna OGC)

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com