polski
English
polski
specyfikacja produktu danych
English
data product specification
szczegółowy opis zbioru danych lub serii zbiorów danych uwzględniający informacje o jego tworzeniu, dostarczaniu i stosowaniu.