polski
English
polski
społeczeństwo geoinformacyjne
English
geoinformation society
społeczeństwo szeroko korzystające z geoinformacji, która jest uzyskiwana za pomocą powszechnie dostępnych usług infrastruktury geoinformacyjnej.