polski
English
polski
społeczeństwo informacyjne
English
information society
kształtujące się w krajach o wysokim poziomie cywilizacyjnym społeczeństwo, które dla swojego dalszego rozwoju szeroko stosuje odpowiednio zarządzaną i dostępną informację oraz niezbędne do tego celu nowe techniki informacyjne i telekomunikacyjne.