para zdjęć fotogrametrycznych tego samego fragmentu przestrzeni wykonanych z dwóch różnych stanowisk; dzięki efektowi stereoskopowemu (patrz: efekt stereoskopowy) stereogram umożliwia uzyskanie fotogrametrycznego modelu przestrzennego.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com