studium polegające na przeanalizowaniu całości przedsięwzięcia w celu rozwiązania problemu przedstawionego przez użytkownika i zaspokojenia jego potrzeb, a zwłaszcza na określeniu i porównaniu możliwych rozwiązań pod względem ich wykonalności, kosztów i korzyści.

Stosowana jest również nazwa studium wykonalności.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com