w języku UML – specyfikacja asynchronicznego czynnika aktywującego (bodźca) przekazywanego pomiędzy egzemplarzami (patrz: egzemplarz) (wystąpieniami), np. obiektami (patrz: obiekt).

Sygnał może mieć parametry.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com