oznaczanie wybranych punktów w terenie przed wykonaniem zdjęć lotniczych, celem ułatwienia i zwiększenia dokładności identyfikacji tych punktów na zdjęciach.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com