system informacji przestrzennej (patrz: system informacji przestrzennej) dotyczący danych geoprzestrzennych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com