system informacji przestrzennej (patrz: system informacji przestrzennej) dotyczący danych geograficznych (patrz: dane geograficzne).

Termin ten w liczbie mnogiej systemy informacji geograficznej stosowany jest również jako nazwa dziedziny zajmującej się geoinformacją oraz metodami i technikami GIS.

Z GIS wiąże się termin pokrewny nauka i technologia geoinformacyjna (patrz: nauka i technologia geoinformacyjna).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com