oprogramowanie służące do definiowania, tworzenia, administrowania i użytkowania baz danych (patrz: baza danych).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com