jako faza opracowania systemu informatycznego, proces określania architektury sprzętu i oprogramowania, części systemu i jego modułów, baz danych, interfejsów i standardów zgodnie z przyjętymi wymaganiami.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com