zespół metod i technik pozyskiwania i przetwarzania geoinformacji na podstawie rejestracji odbitego lub emitowanego promieniowania elektromagnetycznego za pomocą instrumentów naziemnych lub umieszczonych na statkach latających.

Patrz również fotogrametria i teledetekcja (patrz: fotogrametria i teledetekcja).

Pozyskiwanie danych:
a) obraz po obrazie,
b) linia po linii,
c) piksel po pikselu w kolejnych liniach.

Tym podstawowym sposobom odpowiadają kolejno terminy: frame, pushbroom, sweeping

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com