polski
English
polski
termowizja
English
thermovision
obrazowanie w zakresie podczerwieni termalnej za pomocą odpowiednich detektorów.