Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju (patrz: Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT)

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com