działanie, proces lub przypadek zmiany struktury, wyglądu lub właściwości. W kontekście INSPIRE istotne są dwa rodzaje transformacji:

1) transformacja współrzędnych z jednego systemu odniesienia do innego oraz

2) transformacja (przekształcenie) zapytania lub danych z jednego schematu aplikacyjnego do innego.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com