metodyka tworzenia poziomych sieci geodezyjnych (patrz: sieć geodezyjna), w której wzajemne położenie punktów określane jest na podstawie pomiaru długości boków w trójkątach.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com