polski
English
polski
typ obiektu przestrzennego
English
spatial object type
w INSPIRE, kategoria obiektów przestrzennych.