1. W normach grupy ISO 19100 – system odniesienia służący do określania czasu.

2. W specyfikacjach OGC – termin ten jest przyjęty w Modelu Wzorcowym OGC w znaczeniu określonym przez normę ISO 19108 i również w takim znaczeniu jest stosowany w języku GML (patrz: GML).

Synonim: czasowy system odniesienia

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com