według norm ISO 19100, zbiór reguł matematycznych opisujących sposób przypisania współrzędnych do punktów.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com