graficzny język schematów pojęciowych (patrz: język schematów pojęciowych), powszechnie stosowany m.in. w normach ISO dotyczących informacji geograficznej i geomatyki.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com