polski
English
polski
urządzenie obrazujące
English
display device
urządzenie wyjściowe służące do wizualnej prezentacji danych, najczęściej stanowiące monitor z ekranem.