zdolność działania, którą jednostka dostarczająca usługę udostępnia jednostce korzystającej z usługi; jednostki te kontaktują się przez interfejs (patrz: interfejs) między nimi. Przez jednostkę rozumie się tu zautomatyzowany system lub człowieka.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com